WZORY TABLICZEK ULICZNYCH

Na tabliczkach ulicznych można umieścić dowolną treść wg sugestii Zamawiającego. Na typowych tablicach z nazwami ulic umieszczona jest nazwa ulicy oraz herb miasta lub miejscowości. Dodatkowo można umieścić również numery posesji, nazwy sołectw i strzałkę kierunkową. Tabliczki uliczne mogą również przekazywać treść informacyjną, taką jak lokalizacja budynków użyteczności publicznej, miejsc historycznych i przyrodniczych itp.